Održana 41. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 41. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće “Planjska rijeka”, Gumurnica” i Kapetanovac”, općina Tešanj,
  2. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine Javnoj ustanovi “Centar za socijalni rad” Tešanj,
  3. Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvo polugodište 2020.godine,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o izvršavanju Budžeta općine Tešanj za 2020.godinu,
  5. Izjašnjavanje na dopis Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
  6. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2020.godine,
  7. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2019.godinu,
  8. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,
  9. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi, položaj djece i omladine sa posebnim potrebama

Tokom sjedniceVijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su uz zaključke i usvojene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je subota, 01.08.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.08.2020.godine u 14,00 sati.