Održana 33. sjednica Vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 13,00 sati održana 33. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate stambenih kredita mladima sa područja općine Tešanj
  2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Muzeja
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2024. godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2025 i 2026) 1+2,
  4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u K.O. Trepče
  5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra – put K.O. Tešanj I
  6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p.broj: 528/45 K.O. Tešanj II
  7. Informacija o realizaciji gender akcionog plana Općine Tešanj 2020-2023 godine
  8. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2023.godinu
  9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2023.godinu
  10. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

Na današnjoj sjednici usvojen je Plan kapitalnih investicija za budžetsku 2024. godinu sa planom kandidovanih investicija za 2025 i 2026. godinu. I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je, nakon rasprave, usvojilo.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 2.3.2024. godine u 21,00 h i nedjelju, 3.3.2024. godine u 14,00 h.