Održana 16. (tematska) sjednica Vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održana 16. (tematska) sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Nacrt Odluke o provođenje izmjene dijela Regulacionog plana “Poslovne zona Bukva”,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilaštva,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2021. godinu,
 4. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2021. godinu,
 5. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2021. godinu,
 6. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2021. godini:
 1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
 2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
 3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
 4. JZU Opća bolnica Tešanj,
 5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
 6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
 7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
 8. JU Muzej Tešanj.

Tokom sjednice, vijećnici su raspravljali o svim tačkama dnevnog reda, koje su, uz zaključke i smjernice za rad javnih preduzeća i javnih ustanova u narednom periodu, prihvaćene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj je 28.05.2022. godine (subota) u 21,00 sat i 29.05.2022. godine (nedjelja) u 14,00 sati.