Održan sastanak Link mreže

U četvrtak, 15.07.2021. godine održan je sastanak članica mreže u okviru projekta LINK-mreža za lokalni nisko-karbonski razvoj na temu Energetske tranzicije. Projekat realizuju Centar za ekologiju i energiju i Centar za održivu energetsku tranziciju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll, a dijelom podržano grantom Fonda Otvoreno društvo BiH.

Sastankom je predsjedavao Gradonačelnik Nusret Helić, a nakon uvodnih obraćanja i prezentacija ekspertnog tima, koordinatori Projekta ispred svake jedinice lokalne samouprave su načelnicima i gradonačelniku prezentovali projektne prijedloge izrade fotonaponskih elektrana kandidovane za izradu idejnog rješenja.

Zatim su gradonačelnik i načelnici  diskutovali o projekatnim prijedlozima i izvršili odabir onih za koje će ekspertni tim izraditi idejni projekat da bi se moglo pristupiti daljoj realizaciji.

Za svaku jedinicu lokalne samouprave je odabran po jedan projekat, dok su za Grad Gračanica izabrana oba objekta za izradu idejnog rješenja i to jedan će se finansirati u okviru Projekta, dok će drugi izraditi ekspertni tim, a finansirati Gradska uprava. To su sljedeći objekti: u općini Tešanj – Opća bolnica Tešanj, u opštini Lopare – zgrada Opštine Lopare, u opštini Teslić –Očauška pećina, u gradu Gračanica – Centralni objekat Javne ustanove Dječije obdanište Naša Djeca Gračanica i Dispečerski centar Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica.

Dogovoreno je da se predsjedavanje mrežom jedinica lokalnih samouprava nakon šest mjeseci mjeseci prenese sa Grada Gračanica na Opštinu Lopare te je usaglašena vremenska dinamika u vezi daljeg rada i saradnje na Projektu.

U mjesecu decembru 2020. godine u je Gračanici potpisan Sporazum o formiranju Mreže lokalnih zajednica (LINK.net) kao inicijalne ulazne faze u dugotrajnom procesu energetske tranzicije. Sporazum su potpisali Grad Gračanica, Opština Teslić, Opština Lopare i Općina Tešanj.