Obavještenje za pčelare

Obavještavamo sve pčelare sa područja općine Tešanj, upisane u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, da su shodno odredbama Pravilniku o pčelarstvu, obavezni do 15.05.2020. godine prijaviti broj pčelinjih zajednica. Ažurirani podaci u Registru za tekuću godinu su uslov za ostvarivanje prava na federalni, kantonalni i općinski novčani poticaj. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj 032/653-915 kontakt osoba Tamara Turkić.
Obrazac prijave za upis u Registar pčelara i upis promjena u Registru možete preuzeti ovdje