Obavijest o izvođenju radova obnove šumskog prosjeka

Elektroprenos BiH Operativno područje Tuzla, dostavilo nam je obavijest da će u okviru redovnih aktivnosti na održavanju pogonske spremnosti dalekovoda, u periodu periodu mart – maj 2024. godine, vršiti obnovu već ranije uspostavljenog šumskog prosjeka, na dalekovodu DV 400 kV TS Tuzla 4-TS Stanari, koji svojom trasom prolazi teritorijom općine Tešanj.

Predmetna sječa će se obavljati kako u privatnim tako i državnim šumama, a izvođač radova je firma Brković SM d.o.o. Zavidovići.