Obavezno ažuriranje podataka upisanih u RPG i RK

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata da u skladu sa važećim zakonskim propisima trebaju da izvrše ažuriranje podataka koji se odnose na: zasijane i planirane poljoprivredne kulture na poljoprivrednom zemljištu, trenutno stanje i promjene vrste i brojnog stanja stoke, promjene zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta kod nadležne općinske službe koja vodi Registar.

Poljoprivrednici koji ne izvrše ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata u propisanom roku, neće moći aplicirati na mjere iz programa novčanih podrški za 2022. godinu.

Rok za prijavu i unos promjena je 31. mart 2022. godine.

Sve potrebne upute i obrasce prijave možete dobiti u Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, kontakt  osoba Tamara Turkić.