Obaveze škola iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu

Obaveze škola iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu naziv je edukacije koja je Služba civilne zaštite organizovala za direktore i zamjenike svih osnovnih i srednjih škola sa područja općine Tešanj. Predavač je bio Hasan Ćeman, stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja. Edukacija provedena u prostorijama Vatrogasnog doma u Tešnju.