Nagrade za najbolji likovni i literarni rad

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, danas su dodijeljene nagrade za najbolji likovni i literarni rad učenika osnovnih škola sa područja općine Tešanj. Konkurs su proveli JU Muzej i JU Biblioteka pod poktoviteljstvom Općine Tešanj.

Za najbolji likovni rad (razredna nastava) nagrađeni su:

1. Lejla Huskić, OŠ Huso Hodžić, Tešanj

2. Elma Kurtić, OŠ Kulin ban Tešanjka

3. Nedžla Burajić OŠ Gazi Ferhad-beg Jablanica

Likovni rad (predmetna nastava) :

1. Asja Rizvanović, OŠ 1. mart Jelah

1. Ajša Vehab, OŠ Huso Hodžić, Tešanj

2. Anesa Škapur, OŠ Rešad Kadić, Krndija

2. Sumeja Samardžić, OŠ Huso Hodžić, Tešanj

3. Nadira Omić, OŠ Mustafa Mulić, Šije

Za najbolji literarni rad (razredna nastava) nagrađeni su:

1. Vasva Kajmić, OŠ Huso Hodžić, Tešanj

2. Amina Krdžalić, OŠ Rešad Kadić, Krndija

3. Nejra Smajić, OŠ Abdulvehab Ilhamija, Kalošević

Literarni rad (predmetna nastava):

1. Adisa Hajrić, OŠ Džemal Bijedić, Miljanovci

2. Ilhana Bačinović, OŠ Huso Hodžić, Tešanj

3. Suraja Omerbašić, OŠ Gazi Ferhad-beg, Jablanica