Mogućnosti i perspektive aktivizma mladih u lokalnoj zajednici

U subotu, 26.10.2019. godine, u sali Općinskog vijeća Tešanj održan je Okrugli sto na temu Mogućnosti i perspektive aktivizma mladih u lokalnoj zajednici.

Mladi su informisani o aktivnostima Općine Tešanj i ciljevima Strategije razvoja općine Tešanj.

Prisutni su diskutovali koliko su mladi aktivni u lokalnoj zajednici, na koje probleme nailaze i kako im Općina može pomoći u realizaciji projekata i aktivnosti.

Organizator Okruglog stola je Komisija za pitanja mladih i ravnopravnost polova Općinskog vijeća Tešanj, koja će donijeti konkretne zaključke za unapređenje saradnje Općine Tešanj i mladih.

Učesnici Okruglog stola su bili Predsjedavajući Općinskog vijeća, Općinski načelnik, učenici srednjih škola, Asocijacija srednjoškolaca, Vijeće učenika, volonteri, vijećnici, uposlenici i volonteri Općine Tešanj i drugi aktivisti.