Lokalni ekonomski razvoj u BiH – Otključavanje potencijala

Općinski načelnik Suad Huskić potpisao je danas u Doboju Memorandum o saradnji 11 općina i gradova sa projektom Lokalnog ekonomskog razvoja u BiH – Otključavanje potencijala koji finansira Vlada Švicarske, a provodi konzorcijum Caritas Švicarske i Niras. Program ima za cilj jačanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz povezivanje javnog i privatnog sektora, stvaranjem mreže koja će znatno unaprijediti razvoj lokalnih mikro, srednjih i makro ekonomija. Dodatno, projekat će generirati poslove i prihode sa posebnim fokusom na žene, mlade i marginalizovane grupe.

U okviru ovog događaja održana je i panel diskusija Otključavanje potencijala – kako postati konkurentniji u kojoj su učestvovali načelnici i predstavnici/e lokalnih zajednica koje su članice projekta (Banja Luka, Čelinac, Doboj, Doboj Jug, Kakanj, Prijedor, Teslić, Tešanj, Zavidovići, Zenica i Žepče), te ambasador Švicarske u BiH, Nj.E. Daniel Hunn.