Kontrola javnih česmi u nadzoru Općine Tešanj

U skladu s aktivnostima iz Programa obavljanja komunalnih usluga u oblasti komunalne higijene, obavljeno je periodično uzorkovanje vode na javnim česmama: Kosovac, Kosovčić, Bešla voda, Sankovac, Ključ voda, Spomen voda u Kaloševiću, Aščevac u Mračaju, Studenac Hrvatinovići, Studenac u Raduši i Sejda voda, radi provjere ispravnosti za piće.

Prema rezultatima interne fizičko-hemijske analize, stanje na svim navedenim javnim česmama je uredno. Međutim, mikrobiološka analiza pokazuje da voda na tim lokacijama nije odgovarajuća za piće, čak i nakon provedenih čišćenja. Uz napore vlasnika vodnih objekata i dodatne mjere zaštite izvorišta, kao i pojačanu kontrolu, ispravnost vode (VODA ZA PIĆE) je potvrđena jedino na lokacijama Ključ voda na Crnom Vrhu i Sankovac u Rosuljama, gdje su analize učestale i potvrđuju zadovoljavajuću kvalitetu za piće.

Dodatno, javne česme Čaršija (kod Doma), kao i česme u Jelahu i na Musali, koriste vodu iz vodovodnog sistema Stupa-Mekiš i Bunari–Jelah. Ovaj izvor vode je pod redovnom kontrolom i nadzorom, te su rezultati analize u skladu sa zdravstvenim standardima i propisima za vodu pogodnu za piće.