Javni poziv za stambena finansiranja za mlade s područja općine Tešanj

Bosna Bank International (BBI) i Općina Tešanj potpisale su ugovor o subvencioniranju profitne marže za stambena finansiranja za mlade s područja općine Tešanj. Javni poziv sa detaljima na koji način aplicirati objavljen je u dnevnim novinama i na web-stranicama BBI banke i Općine Tešanj.
Mladi iz Općine Tešanj koji još uvijek nisu riješili stambeno pitanje imaju priliku to učiniti po povoljnim uslovima finansiranja uz subvenciju profitne marže.

Pravo učešća za subvenciju profitne marže imaju mladi do 35 godina starosti za kupovinu novoizgrađenog ili stana u izgradnji, kao i kupovine kuće u izgradnji ili potpuno nove gradnje kuće. Općina Tešanj subvencionirat će profitnu maržu za prvih pet godina otplate stambenog finansiranja, čiji iznos ne prelazi 50.000,00 KM i čiji rok otplate nije duži od 20 godina.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Tešanj lično u podružnici BBI banke u Tešnju na adresi ul. Maršala Tita b.b. ili putem elektronske pošte: info@bbi.ba

Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva otvoren je do 19.01.2023. godine. Dodatne informacije vezane za Javni poziv se mogu dobiti putem:e-maila: info@bbi.ba ili besplatne info linije: 080 020 020.
Javni poziv dostupan je OVDJE