Javni poziv za općinska priznanja

za odlikovanja i druga javna priznanja Općinskog vijeća Tešanj obavještava javnost o pokretanju procedure za dodjelu priznanja Općine Tešanj – PLAKETA – povodom 10. decembra 2006. godine – Dana grada Tešnja.

Plaketa se dodjeljuju preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima i građanima, stranim državljanima i stranim organizacijama i ustanovama i drugim pravnim licima i građanima za izuzetna dostignuća i vanredne uspjehe u oblastima:

– učešće u odbrani, obnovi i izgradnji države,
– razvoju i unapređenju demokratije i zaštite ljudskih prava,
– kulturnog stvaralaštva, njegovanja tradicija Bosne i Hercegovine,
– nauke, obrazovanja, umjetnosti i sporta,
– zdravstva, socijalne i dječije zaštite,
– afirmaciji općine.

Priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posmrtno.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja imaju preduzeća, ustanove i druga pravna lica, mjesne zajednice, političke stranke, kulturne i vjerske organizacije, udruženja građana i grupe od najmanje 20 građana sa područja općine.

Prijedlozi se dostavljaju najkasnije do 20. novembra 2006. godine direktno u Općini Tešanj ili poštom na adresu: Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja, Trg Alije Izetbegovića br. 11, 74260 Tešanj.

Dodatne informacije na tel. (032) 650-341.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Amir Brka