Obavještenje o nabavci: 04-49-1-80-4-2/10

Obavještenje o nabavci broj: 04-49-1-80-4-2/10 od 21.04.2010. godine – Sanacija i asfaltiranje puteva na području općine Tešanj iz sredstava budžeta Općine Tešanj


Opširnije: vidi LINK


obavještenje – sl.gl.BiH 35/10