Izrada Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040. godina

Planskim dokumentima se određuje svrsishodno organizovanje, korištenje i namjena prostora, te mjere i smjernice za uređenje i zaštitu prostora. Prostorni plan po klasifikacija spada u razvojne planske dokumente, te se karakteriše kao strateški dugoročni planski dokument kojim se definišu osnovna načela planskog uređenja prostora, ciljevi prostornog razvoja uređenja kao i zaštita, korištenje i namjena prostora.

Nakon što je Općinsko vijeće Tešanj donijelo Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj; 8/18) za period 2020 – 2040 potpisan je Protokol o izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040 godine između Općine Tešanj, Ministarstva za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje. Izrada Prostornog plana je poprilično dug i komplikovan posao, a odvija se u dvije faze i to: izrada prostorne osnove (Faza I) i Izrada Prednacrta, Nacrta i Prijedloga Plana (Faza II).

S obzirom da su u toku aktivnosti na izradi Faze I te kako je prije pokretanja aktivnosti za izradu Faze II potrebno definisati i projekciju razvoja općine Tešanj za navedeni planski period, Općinski načelnik poziva zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje ideje i prijedloge kako bi se iste iskoristile u formiranju projekcije razvoja općine Tešanj u periodu 2020-2040 u postupku izrade Prostornog plana općine Tešanj 2020-2040. godine.

Zbog trenutne situacije izazvane COVID 19, te ograničenja u pogledu javnih okupljanja zainteresovani svoje ideje i prijedloge mogu dostaviti Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, putem prijemne kancelarije u Tešnju, uredu u Jelahu i Tešanjci ili na e-mail: nermina.beslagic@opcina-tesanj.ba do 25.09.2020.godine.

Kontakt osoba: Nermina Bešlagić