Izgradnja primarne, sekundarne, tercijarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka

Odluku o izboru najpovoljnije ponude možete pogledati OVDJE