Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2007. godinu

zgradi Općine i na Internet stranici Općine Tešanj.

Zainteresovani svoje prijedloge mogu dostaviti Službi za finansije i ekonomiju, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine do 10.12.2006. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
HUSKIĆ Adem, prof.

———————————————————–
Kompletan Nacrt budžeta možete pogledati i učitati sa:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=77