Javna rasprava: Nacrt Odluke o zaštiti zraka

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 14. sjednici, održanoj 30.12.2013. godine, razmatrajući Nacrt Odluke o zaštiti zraka na području općine Tešnja, usvojilo je zaključak kojim se prihvata Nacrt Odluke i upućuje na javnu raspravu.


Obavještavamo Vas da javna rasprava traje do 29. januara 2014. godine do kada možete dostaviti vaše primjedbe u pisanom formi, ili ih iznijeti na usmenoj javnoj raspravi koja će biti održana dana 29. januara 2014. godine u 14,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Nacrt Odluke o zaštiti zraka možete pogledati na odluka_zrak.pdf i na oglasnoj ploči Općine Tešanj.


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc.