Javna rasprava: Nacrt Odluke o upravljanju, raspolaganju i sticanju nekretnina Općine Tešanj

Općinsko vijeće Općine Tešanj je Zaključkom broj:01-02-1-2285-2/23 od 01.11.2023 .godine (“Službeni glasnik Općina Tešanj”, broj: 8/23) usvojilo Nacrt Odluke o upravljanju, raspolaganju i sticanju nekretnina Općine Tešanj i ista je upućena na javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o upravljanju, raspolaganju i sticanju nekretnina Općine Tešanj, traje do 01.12.2023.godine.

Usmena javna rasprava će se održati dana, 23.11.2023. godine (četvrtak) u zgradi općine Tešanj (sala Općinskog vijeća ) u trajanju od 15,00 sati do 17,00 sati.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica, da se uključe u Javnu raspravu po ovom Javnom pozivu i daju svoje prijedloge, sugestije i mišljenja na navedeni Nacrt Odluke.

Uvid u Nacrt odluke o upravljanju, raspolaganju i sticanju nekretnina Općine Tešanj, može se izvršiti u Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj, kancelarija broj 31 i Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, Općine Tešanj, kancelarija broj 40, svakog radnog dana od 15,00 do 16,00 sati, a možete pogledati i OVDJE

Zaključak Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

Službeni glasnik možete pogledati OVDJE

Svi prijedlozi, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke o upravljanju, raspolaganju i sticanju nekretnina Općine Tešanj mogu se dostaviti i u pisanoj formi Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj i Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj.