Jašić Haris

Vijećnik – BPS
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 18.02.1982. godine
Zaposlen: Hidroline doo Tešanj

Telefon: 061 876-806
E-mail:haris_jasic@hotmail.com, haris.jasic@opcina-tesanj.ba
Adresa: Tešanj, Raduša bb

Oženjen, otac dvoje djece.