Izviđanje NUS-a na trasi koridora Vc

Služba civilne zaštite Općine Tešanj je proteklih dana u saradnji sa Timom za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (TUN tim) Federalne uprave civilne zaštite izvršila izviđanje na dvije lokacije na području Tešanjke, koje se nalaze na trasi koridora Vc.

Naime, JP Autoceste FBiH su tokom trasiranja navedenog koridora preuzele prijavu od vlasnika parcela o mogućem postojanju neeksplodiranih ubojnih sredstva (NUS) na dvije parcele, te su se obratili Općini Tešanj za preduzimanje daljih aktivnosti na izviđanju i uklanjanju istih. Na osnovu toga je izvršeno izviđanje lokacija, obavljen razgovor sa vlasnicima parcela, te utvrđene mikrolokacije prema svjedočenjima. Nakon izvršenih priprema izvršeno je otkopavanje zemljišta i provedena detekcija na postojanost NUS-a od strane TUN tima u skladu sa utvrđenim procedurama. Na navedenim mikrolokacijama nije pronađen NUS, te su otklonjene moguće sumnje na postojanost istih.