Interaktivni panel

Građanima Tešnja od danas je na raspolaganju interaktivni panel.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, je za potrebe Općine Tešanj obezbjedio ovaj inovativni uređaj.

Pristup uređaju je jednostavan, putem pametnog ekrana, sa mogućnošću pristupa raznim vidovima informacija.

Cilj instalacije je uspostava još jednog vida komunikacije kojim će se građani općine Tešanj moći upoznati sa aktivnostima, znametnitostima, ali i radom jedinice lokalne samouprave.