Inicijalna radionica: Usklađivanje srednjeg stručnog obrazovanja i obuke sa realnim potrebama tržišta rada

su se obratili Općinski načelnik Fuad Šišić, koji je zaželio dobrodošlicu i uspjeh u radu, i predstavnik Ministarstva obrazovanja ZDK Rasim Bajrić.
Jedan od ciljeva ove radionice je bolje uvezivanje i komunikacija između poslodavaca s jedne, i institucija obrazovanja s druge strane, što bi trebalo da rezultira boljim balansiranjem ponude i potražnje radne snage, upisnoj politici, unaprijeđenju stručnih kvalifikacija, boljim nastavnim planovima i programima dizajniranim prema potrebama poslodavca na lokalnom nivou, a u svjetlu novog Zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci. Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, predstavnici Općine Tešanj, predstavnici srednjih škola i Školskog odbora Srednje stručne škole Tešanj, predstavnici EU VET 3 programa – Kopenhagen u Bosni i Hercegovini, predstavnici srednjih škola po EU VET programu ZDK, predstavnici radne grupe za izradu NPP-a, predstavnici poslodavaca, predstavnici DVV-international Sarajevo (obrazovanje odraslih), predstavnici socijalnih partnera ZDK.