Informacija u vezi stambenog zbrinjavanja – sufinansiranja priključka na infrastrukturalne mreže

Obavještavamo boračke populacije da je počela primjena Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o pomoći u rješavanju stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica, a ista se odnosi na sufinansiranja priključka na infrastrukturalne mreže.

Pravo na subvencioniranje mogu ostvariti pripadnici boračke populacije, koji posjeduju valjanu dokumentaciju za izgradnju ili kupovinu i priključak na infrastrukturalne mreže (voda i kanalizacija, električna energija, gas) stambenog objekta. Pomoć se vrši dodjelom bespovratnih jednokratnih novčanih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova priključka na infrastrukturalne mreže po računu iz prethodne i tekuće kalendarske godine.

Po pojedinačnom zahtjevu mogu biti odobrena sredstva do iznosa od 1.500,00 KM po jednom priključku.

Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti podnošenjem zahtjeva tokom cijele godine nadležnoj općinskoj službi. U zahtjevu je navedena sva potrebna dokumentacija.

Primjena ostalih prava iz stambenog zbirnjavanja (gradnja, kupovina i dr.) vršit će se po javnom pozivima.

Zahtjev za novčanu pomoć u svrhu stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica može se preuzeti na prijemnim kancealarijama Općine Tešanj i na web stranici Općine Tešanj.

Zahtjev možete preuzeti OVDJE

Uredbu možete pogledati OVDJE