Gradnja novog objekta škole u Medakovu

U toku su radovi na izgradnji objekta OŠ 9. septembar u Medakovu – faza V . U ovoj fazi radova predviđeno je mašinsko malterisanje, ugradnja stolarije, vanjska fasada, instalacije. Izvođač radova je firma ELEZ CONSTRUCTION doo Tešanj, a stručni nadzor nad radovima vrši Inžinjerski biro Hrnjadović Doboj.

Sredstva za realizaciju ove faze radova obezbijedili su Vlada ZDK i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Općina Tešanj i Euroasfalt. Dosadašnje ulaganje u novi objekat škole u Medakovu od 2020. godine (sa novim ugovorima) je 2,35 miliona KM. Učešće Općine Tešanj je više od milion KM.