Ekološke akcije na području općine Tešanj

Povodom Svjetskog dana voda tokom vikenda na području općine Tešanj planirane su tri ekoloske akcije u organizaciji Odreda izviđača Crni vrh, SRD Jelah i Blinker Kalošević. Pozivamo sve zainteresovane građane da se pridruže ovim akcijama. Akcija je podržana od strane Općine Tešanj i proizvođača voda sa područja općine Tešanj.