Edukacija predstavnika mjesnih zajednica

U četvrtak 31.03.2022.godine u Društvenom centru Dobropolje Mekiš održana je redovna edukacija predstavnika mjesnih zajednica a prema odobrenom Godišnjem planu edukacije. Edukacija je vršena na teme Analiza javne rasvjete sa prijedlogom mjera i Snimanje stanja svih puteva na području općine Tešanj sa prijedlogom mjera. Edukaciju su vršili uposlenici općine. Prezentovani podaci će se koristiti za kvalitetnije upravljanje rasvjetom kao i kvalitetnije održavanje cesta kako u zimskom tako i u ljetnom periodu. Dogovoreno je da se uradi novi prijedlog raspodjele sredstava za zimsko održavanje puteva. Na edukaciji je prisustvovao 22 predstavnika iz 21 mjesne zajednice.