Digitalno i telekomunikacijsko upravljanje parkinzima

Privode se kraju aktivnosti na izradi Idejnog projekta izgradnje podzemnih garaža i parkirališta na garažama u ulici Alipaše Hećimovića i u stambenom naselju Krndija u Tešnju. U sklopu Projekta Pametni grad – digitalno i telekomunikacijsko upravljanje parkinzima, ova dva projekta i treći kod benzinske pumpe INA koji je u pripremi zajedno sa svim otvorenim javnim parkinzima, bit će jedinstven primjer digitalnog upravljanja parkinzima u cijeloj BiH.