Delegacija Švicarske ambasade posjetila Tešanj

Delegacija Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini koju su činili Melina Papageorgiou Trippolini, SDC regionalna savjetnica za lokalnu upravu, Snežana Kanostrevac-Cvijetić, programska menadžerica za lokalnu upravu i opštinske usluge i Boško Kenjić, programski menadžer za lokalnu upravu i infrastrukturu posjetili su općinu Tešanj kako bi razgovarali o saradnji i implementaciji projekata Jačnje uloge mjesnih zajednica u BiH i Općinsko okolišno i ekonomsko upravljanje – MEG. Delegaciju su u Općini Tešanj primili Općinski načelnik Suad Huskić, koordinator za projekat Jačnje uloge mjesnih zajednica u BiH Hasan Plančić i koordinator za MEG projekat Hamzalija Hojkurić sa saradnicima. U jutarnjim satima, delegacija je posjetila i Društveni centar u MZ Dobropolje-Mekiš koji je jedan od projekata Jačanje uloge mjesnih zajednica.

Općina Tešanj je u ovim projektima bila uspješna, i u rangiranju sa drugim općinama, učesnicama u projektu bila među najuspješnijima. Poboljšali smo neke oblasti, a tu je bila i finansijska podrška za određene aktivnosti kada je u pitanju infrastruktura, vodosnabdijevanje, podrška jačanju rada mjesnih zajednica, podrška mladima, nevladinom sektoru, što je doprinosilo i olakšavalo cijeli ovaj proces. Naravno, veliki broj uposlenika Općine Tešanj je prošao edukacije i usavršavanje i davao doprinos rezutatu. Želim da se zahvalim Vladi i narodu Švicarske, kao i Ambasadi i realizatorima projekata na podršci. Saradnja se nastavlja i već je započeta kroz nove projekte koji su u realizaciji, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Općina Tešanj će nastaviti saradnju sa međunarodnim institucijama i svim donatorima u BiH i kandidirati projekte koji su definisani Strategijom razvoja općine Tešanj. Projekti Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH i Općinsko okolišno i ekonomsko upravljanje – MEG se nastavljaju i u narednom periodu.