Prikaz budžeta Općine Tešanj za 2024

Izaberi godinu:

Budžet Općine Tešanj za 2024. godinu usvojen je na 31. sjednici Općinskog vijeća održanoj  28.12.2023. godine. Usvojeni budžet iznosi 28.025.000,00 KM.

Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2024. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.

Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Direktni porezi 6.722.000 23,99% 153
Indirektni porezi 6.475.000 23,10% 147
Neporezni prihodi 3.936.000 14,04% 89
Tekući grantovi 1.610.000 5,74% 37
Kapitalni grantovi i primici 5.362.000 19,13% 122
Prijenos sredstava 3.520.000 12,56% 80
Finansiranje 400.000 1,43% 9
28.025.000 100%

Struktura prihoda

Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Sredstva za bruto plaće i naknade 4.100.000 14,63% 93
Direktni materijalni rashodi organa uprave 1.526.000 5,45% 35
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe 2.795.000 9,97% 64
Tekući grantovi, kamate i rezerva 6.683.000 23,85% 152
Kapitalni grantovi i izdaci 12.581.000 44,89% 286
Povrat sredstava finansiranja 340.000 1,21% 8
28.025.000 100%

Struktura rashoda

Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja