Prikaz budžeta Općine Tešanj za 2023

Izaberi godinu:

Budžet Općine Tešanj za 2023. godinu usvojen je na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj  29.12.2022. godine. Usvojeni budžet iznosi 25.131.000,00 KM.

Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.

Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Direktni porezi 5.382.000 21,41%
Indirektni porezi 6.155.000 24,50%
Neporezni prihodi 3.627.000 14,43%
Tekući grantovi 1.400.000 5,57%
Kapitalni grantovi i primici 3.867.000 15,39%
Prijenos sredstava 4.000.000 15,92%
Finansiranje 700.000 2,78%
25.131.000 100%

Struktura prihoda

Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Sredstva za bruto plaće i naknade 3.652.000 14,53%
Direktni materijalni rashodi organa uprave 1.288.800 5,13%
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe 2.564.000 10,21%
Tekući grantovi, kamate i rezerva 6.007.200 23,9%
Kapitalni grantovi i izdaci 11.279.000 44,88%
Povrat sredstava finansiranja 340.000 1,35%
25.131.000 100%

Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja