Prikaz budžeta Općine Tešanj za 2022

Izaberi godinu:

Budžet Općine Tešanj za 2022. godinu jednoglasno je usvojen na 12. sjednici Općinskog vijeća održanoj  30.12.2021. godine. Usvojeni budžet iznosi 22.380.000,00 KM.

Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.

Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Direktni porezi 4.114.000 18,38%
Indirektni porezi 5.478.000 24,48%
Neporezni prihodi 3.091.000 13,81%
Tekući grantovi 1.380.000 6,17%
Kapitalni grantovi i primici 3.967.000 17,73%
Prijenos sredstava 3.100.000 13,85%
Finansiranje 1.250.000 5,59%
22.380.000 100%

Struktura prihoda

Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Sredstva za bruto plaće i naknade 2.992.000 13,37%
Direktni materijalni rashodi organa uprave 1.092.600 4,88%
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe 2.169.000 9,69%
Tekući grantovi, kamate i rezerva 5.199.400 23,23%
Kapitalni grantovi i izdaci 10.732.000 47,95%
Povrat sredstava finansiranja 195.000 0,87%
22.380.000 100%

Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja