Prikaz budžeta Općine Tešanj za 2022

Izaberi godinu:

Budžet Općine Tešanj za 2022. godinu jednoglasno je usvojen na 12. sjednici Općinskog vijeća održanoj  30.12.2021. godine. Usvojeni budžet iznosi 22.380.000,00 KM.
Rebalans budžeta

Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.

Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Direktni porezi 5.154.000 19,16%
Indirektni porezi 6.098.000 22,67%
Neporezni prihodi 3.724.000 13,84%
Tekući grantovi 1.530.000 5,69%
Kapitalni grantovi i primici 4.392.000 16,33%
Prijenos sredstava 4.452.000 16,55%
Finansiranje 1.550.000 5,76%
22.380.000 100%

Struktura prihoda

Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Sredstva za bruto plaće i naknade 3.140.000 11,67%
Direktni materijalni rashodi organa uprave 1.191.100 4,43%
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe 2.265.000 8,42%
Tekući grantovi, kamate i rezerva 5.940.900 22,09%
Kapitalni grantovi i izdaci 14.168.000 52,67%
Povrat sredstava finansiranja 195.000 0,72%
22.380.000 100%

Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja