Prikaz budžeta Općine Tešanj za 2021

Izaberi godinu:

Budžet Općine Tešanj za 2021. godinu jednoglasno je usvojen na 2. sjednici Općinskog vijeća održanoj  29.01.2021. godine. Usvojeni budžet iznosi 19.950.000,00 KM.

Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2021. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.

Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Direktni porezi 3.205.000 16,07%
Indirektni porezi 4.910.000 24,61%
Neporezni prihodi 2.908.000 14,58%
Tekući grantovi 1.550.000 7,77%
Kapitalni grantovi i primici 4.217.000 21,14%
Prijenos sredstava iz ranijih godina 1.660.000 8,32%
Finansiranje 1.500.000 7,52%

Struktura prihoda

Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Sredstva za bruto plaće i naknade 2.781.000 14,02%
Direktni materijalni rashodi organa uprave 1.090.600 5,50%
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe 2.089.000 10,53%
Tekući grantovi, kamate i sredstva rezervi 5.100.400 25,72%
Kapitalni grantovi i izdaci 8.784.000 44,30%
Povrat sredstava finansiranja 105.000 0,53%

Struktura rashoda

Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja