Budžet za građane

Već drugu godinu za redom publikujemo Budžet za građane, kao vodič koji pojednostavljeno prikazuje kako se planira prikupiti i trošiti novac iz budžeta Općine. U cilju izrade što aktuelnije i svrsishodnije publikacije pozivamo vas da date doprinos u izradi Budžeta za građane tako što ćete popuniti kratki UPITNIK

 

Molimo vas popunite i vratite na našu e-mail adresu budzet@opcina-tesanj.ba. Hvala!