Asfaltiranje puteva u MZ Mrkotić i MZ Jelah

Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta Putešić-Dervišovača-Stražba u MZ Mrkotić. Izvođač radova je firma Geo-put doo Maglaj. Počeli su i radovi na asfaltiranju puta u MZ Jelah. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug. Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena u Budžetu Općine Tešanj.