Alić Munevera

 Vijećnik – SBIH
Stručna sprema: V stepen – ugostiteljsko-turistička
Datum rođenja: 06.06.1964. godine
Zaposlen: SSŠ Tešanj

Telefon: 061 481 – 533
E-mail: munevera.alic@opcina-tesanj.ba
Adresa: Tešanj, Obala bb

Nastavnica praktične nastave u SSŠ Tešanj.
Majka dvoje djece.
U mandatu 2004. – 2008. obavljala funkciju Vijećnik – Predsjednk Kluba vijećnika SBiH