Aktivnosti na poboljšanju energetske efikasnosti u stambenom sektoru

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP BiH) na području općine Tešanj počinje sa realizacijom aktivnosti na poboljšanju energetske efikasnosti u stambenom sektoru.

UNDP BiH provodi projekat „Dekarbonizacija rezidencijalnog sektora u Bosni i Hercegovini“ koji je osmišljen kao podloga za rješavanje specifičnih rizika i prepreka za ulaganje u energetsku efikasnost u stambenom sektoru. Cilj projekata je identifikovati interventne i najefikasnije pakete i modalitete finansiranja energetske efikasnosti u stambenom sektoru, čime se stvara potencijal za značajnije investicije iz domaćih i međunarodnih izvora. Cilj projekata je prevladavanje brojnih finansijskih i nefinansijskih investicionih barijera što će rezultirati stvaranjem lokalnih investicionih okvira koji su prilagođeni građanima i koje je moguće replicirati u drugim lokanim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Jedna od ključnih projektnih aktivnosti je izrada studija energetske efikasnosti stambenog fonda na lokalnom nivou. Studija ce omogućiti relevantnim vlastima da uspostave efikasne i djelotvorne mehanizme i politike finansiranja. Za obavljanje zadataka u okviru “Studije o energetskoj efikasnosti stambenog fonda u općini Tesanj” odabran je Konzorcij Centar za razvoj i podršku (CRP) & Enkon iz Tuzle, koji će u narednom periodu kontaktirati i preuzimati relevantne podatke u svrhu realizacije predviđenih zadataka.

U toku pripremne aktivnosti na izradi “Studije energetske efikasnosti stambenog sektora općine Tešanj”,  uposlenici Općine Tešanj su obavili preuzimanje i dostavu podataka iz baze Katastra i terenske obilaske stambenih objekata kolektivnog stanovanja na području Tešanjke, Jelaha i Tešnja.

Navedene aktivnosti su dio provedbe usvojenog Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama općine Tešanj za period do 2030. godine – SECAP.