8. augusta održano 16 vjenčanja

Prema podacima matičnog ureda Općine Tešanj, tokom jula i augusta na području općine Tešanj vjenčan je 81 par. Od početka augusta održano je 48 vjenčanja, od čega je čak 16 vjenčanja održano 8. augusta.

Upoređujući podatke za prvu polovinu 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zbog pandemije COVID 19 primjetan je blagi pad broja upisanih u knjigu vjenčanih.

Prethodnih godina općina Tešanj, u odnosu na druge općine u FBiH je u vrhu kada je u pitanju stopa nataliteta (odnos broja rođenih i umrlih).
U 2019.godini u matičnu knjigu rođenih upisano je 575 djece, u matičnu knjigu umrlih 407 osoba, dok su vjenčana 417 nova bračna para.