40. sjednica

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu;

izvjestaj_o_izvrenju_budeta_za 2011_g.pdf

izvjetaj_obrazloenje_11.pdf

2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu (Rebalans);

prijedlog_izmjena_i_dopuna_budeta_opine_za_2012.g.pdf

rebalans_obrazloenje12.pdf

3. Prijedlog Odluke o iznosu priključka na vodovod “Pousorje”;

odluka_pousorje_5_2012.pdf

4. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti:

a) na Odluku Upravnog odbora o izmjenama i dopunama Statuta JZU Opća bolnica Tešanj; rjesenje ov sagl. na odluku o izmjeni statuta bolnice.pdf

b) na Statut JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj; rjesenje ov sagl. na statut doma zdravlja.pdf

c) na Statut JZU Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj rjesenje ov sagl. na statut apoteka.pdf

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Tešanj i Doboj Jug;

prijedlog rjesenje o imenovanju opcinskog pravobranioca.pdf

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova drugostepene Komisije koja će rješavati  po žalbama protiv prvostepenih rješenja općinskih organa uprave; prijedlog rjesenje_drugostepena komisija koja za rjesavanje po zalbama.pdf

7. Prijedlog Rješenja o dopuni Radnog tima za izradu jedinstvenog razvojnog strateškog dokumenta općine Tešanj;

prijedlog rjesenja_radni tim strategija – dopuna.pdf

8. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2011. g.;

informacija o zastiti od pozara.pdf

9. Informacija  o realizaciji Odluke Općinskog vijeća broj: 01-31-1-140-4/09 od 09.11.2009. godine  („Ljeskovac“);

ljeskovac.pdf

10. Informacija o stanju objekata na izletištu „Kiseljak“;

informacija-kiseljak.pdf

11. Informacija o razdvajanju vodovoda Kraševo-Lepenica-Mravići;

informacija_mravici_vodovod_razdvajanje.pdf

12. Prijedlog Odluke o prijenosu prava na nekretninama u korist Općine Tešanj na lokaciji „Kiseljak“ i davanju na korištenje Odredu izviđača „Crni vrh“ Tešanj;

kiseljak izvidaci.pdf

13. Prijedlog Rješenja o prijenosu prava na nekretninama u korist Žilić Emina iz Dž. Planja;

14. Prijedlog Zaključka o ne prihvatanju ponude Čelik Zijada iz Piljužića/Hodžić Bademe rođ. Jašarević  iz Ruževića za preuzimanje iz njihovog posjeda neizgrađenog građevinskog zemljišta.