Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2016. godini

Pozivaju se udruženja i fondacije, koja su registrovana u BiH, ili u FBiH, sa sjedištem ili aktivnostima na području općine Tešanj, da kandiduju projekte koji bi se finansirali od Općine Tešanj za 2016. godinu. Krajnji rok za prijavu projekata je 31. decembar 2015. godine. Projekti se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “KOMISIJI ZA OCJENU PROJEKATA UDRUŽENJA I FONDACIJA” na adresu: Služba za društvene djelatnosti i investicije Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanj.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

 

Aplikacijski obrazac

Obrazac izvještaja

Upitnik za sportske klubove