14. sjednica

  1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2014.godinu, budzet_prijedlog_2014.pdf

  2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2014.godinu, odluka_izvrsenje_2014.pdf

  3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2014.godinu, program-rada_ov-2014.pdf

  4. Prijedlog Odluke o održavanju grobalja-grebalja na području općine Tešanj, prijedlog odluke_groblja.pdf  izvjetaj sa javne rasprave_groblja.pdf   prilog odluci_spisak mezarija i grobalja.pdf

  5. Prijedlog Odluke o administrativnim taksama i naknadama, prijedlog_odluka o administrativnim taksama.pdf   takse tarifnik2013.pdf

  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina, odluka o izmjena i dopunama koristenje javnih povrsina.pdf

  7. Nacrt Odluke o zaštiti zraka odluka_zrak.pdf

Vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori i inicijative.pdf