Završna konferencija: Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru

U Sarajevu je održana završna konferencija projekta Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru, koji provodi UNDP uz podršku Ambasade Velike Britanije. Na završnoj konferenciji su učestvovali predstavnici Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Tuzlanskog kantona, kao i 12 jedinica lokalne samouprave, te predstavnici javnih preduzeća i ustanova.

Održane su tri panel diskusije u kojima su partneri na projektu podijelili iskustva i koristi koje će imati od rezultata rada i saradnje.

Općinski načelnik Suad Huskić učestvovao je na panel diskusiji Mehanizmi dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Ključni zaključak ove panel diskusije odnosi se na potrebu sistemskog pristupa jačanja dobrog upravljanja i upravljanja integriteta na lokalnom nivou.