Upozorenje o prognozi obilnijih padavina

Federalni hirometeorološki zavod Sarajevo izdao je narandžasto upozorenje za veći dio Bosne i Hercegovine zbog obilnih padavina i vjetra južnog smjera. Upozorenje na padavine se naročito odnosi na Hercegovinu, zapad, jugozapad i lokalno centralni dio Bosne, dok se pojava vjetra odnosi na cijelo područje Bosne i Hercegovine. Prognozirani period je od 16.01.2023. do 19.01.2023. godine, a prognozirane padavine su od 70 do 250 l/m2 zavisno od prognoziranog područja. Prognozirana brzina vjetra je od 50 – 75 km/h.

Svjedoci smo ranijih godina da je zbog obilnih lokalnih padavina i pojave bujičnih voda područje općine Tešanj bilo zahvaćeno izlivanje vodotoka, što je uzrokovalo štete na objektima, infrastrukturi i poljoprivredi.

S tim u vezi, Služba civilne zaštite obaviještava stanovništvo, pravna i fizička lica i ustanove na cijelom području općine da zbog mogućih obilnijih padavina u navedenom periodu neprekidno prate stanje u blizini svojih objekata, naročito u zoni plavljenja. Da provedu potrebne mjere odbrane od poplava sa ciljem zaštite ljudi, životinja i imovine, sa posebnim akcentom mogućeg blagovremenog izmještanja iz plavnog područja.

Upozoravamo da se ne prilazi obalama nabujalih vodotoka s obzirom na povećanje vodostaja i brzinu protoka vode, kao i eroziju obala. Izbjegavati korištenje motornih vozila u zoni plavljene površine, sa ciljem spriječavanja blokiranja vozila i ugrožavanja života.

Neophodno je blagovremeno zaštiti poljoprivrednu i drugu opremu i životinje, te prema procjeni blagovremeno je izmjestiti iz ugroženog područja.

Upozoravamo vozače motornih vozila na pojavu vode na cesti, te da strogo vožnju prilagode uslovima na putu sa ciljem spriječavanja saobraćajnih nesreća i ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju.

Napominjemo da je česta popratna pojava obilnijih padavina pojava klizišta, pa se upozorenje odnosi i na ovu pojavu na cijelom području općine.

Služba civilne zaštite će u saradnji sa nadležnim službama i institucijama pratiti hidrološko stanje na vodotocima u navedenom periodu i po potrebi preduzimati mjere u skladu sa stanjem na terenu.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE