Sastanak sa rukovodstvom Opće bolnice Tešanj

Općinski načelnik Suad Huskić održao je danas sastanak sa Direktorom i članovima Upravnog odbora Opće bolnice Tešanj. Tokom sastanka razgovaralo se o potrebi za izradom Strateškog plana razvoja Opće bolnice, kao i obilježavanju 30 godina od formiranja Opće bolnice Tešanj. Usaglašeno je da će u narednom periodu biti donesena Odluka o izradi Strateškog plana razvoja Opće bolnice. Direktor i Upravni odbor će odlučiti o sadržaju i načinu obilježavanja 30te godišnjice osnivanja Opće bolnice Tešanj.