Sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica

Općinski načelnik sa saradnicima je organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa mjesnih zajednica Kalošević, Mrkotić i Bobare-Drinčići-Blaževci. Tema sastanka je bila početni dogovor oko budućeg upravljanja vodovodnim sistemom na ovom dijelu općine. Dogovoreni su konkretni zaključci koji treba da se realizuju u narednom periodu i služit će kao polazna osnova za postizanje sporazuma. Osnovni princip koji treba da bude zadovoljen je, dostupne jednake količine vode za sve građane koji su priključeni na ovaj sistem.