Sastanak sa direktorom Doma zdravlja

Općinski načelnik Suad Huskić održao je sastanak sa novim VD direktorom Doma zdravlja Tešanj Emirom Smailbegovićem. Ovom prilikom razgovarano je o preuzimanju nove dužnosti, trenutnim potrebama, kao i planovima za naredni period, ali i o unapređenju usluga koje pruža ova zdravstvena ustanova.