Sanacija klizišta

Nastavljene su aktivnosti na provođenju preventivnih mjera koje se odnose na sanaciju klizišta i odrona koji ugrožavaju putnu infrastrukturu. Završeni su radovi u MZ Šije na asfaltnom putu Adžići, a u toku su radovi u MZ Medakovo na makadamskom putu Huremovići. Izvođač radova je preduzeće TANS- PUTEVI d.o.o. Doboj Jug.