Sanacija bunara Šišinke

Realizacija projekta Sanacija bunara Šišinke je u toku i trenutno se izvode radovi iskopa onečišćenog materijala (šljunak u kanalima oko bunara) sa utovarom i odvozom na deponiju. Nakon završene radnje iskopa vrši se nabavka, transport i ugradnja novog šljunčanog materijala odgovarajuće granulacije kao zamjena. U nastavku je, Ugovorom određeno fino planiranje površina oko bunara unutar zaštitne zone kao i sanacija postojeće ograde.

Postojeći objekat Bunara Šišinke je dio sistema za vodosnabdijevanja područja MZ Kalošević i MZ Bobare-Drinčići-Blaževci.

Sredstva za finansiranje su obezbijeđena iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu.

Ugovor je zaključen sa izvođačem radova, firmom KM Gradnja doo Tešanj a stručno-tehnički nadzor vrši INPROS doo Mostar.