Redovno održavanje Adresnog registra Općine Tešanj

Općina Tešanj nastavlja sa aktivnostima na održavanju i ažuriranju Adresnog registra Općine Tešanj. Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove ima više od 100 rezervisanih kućnih brojeva, za koje se u narednom periodu planira izrada i postavljanje tablica sa kućnim brojevima na same objekte.

Pozivaju se građani općine Tešanj koji nemaju dodijeljen kućni broj na objektu da se jave Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove lično ili putem e-maila: katastar@opcina-tesanj.ba, a kako bi Služba provela aktivnosti na obilježavanju i unosu kućnog broja u Adresni registar.